Brill

Podświetlony front nadaje recepcji lekkości. Możliwość naniesienia logo na front.
Wyposażona w wysywaną półkę na klawiaturę.

Choose type of finish

Black gloss

Alpine gloss

Black structure

White structure

Black wood

Sand zebrano

Venge

Brown borneo

White fleetwood

Hacienda black

Chiocago concrete light

Chicago concrete dark

Brill
Brill