Brill

Podświetlony front nadaje recepcji lekkości. Możliwość naniesienia logo na front.
Wyposażona w wysywaną półkę na klawiaturę.

Choose type of finish

Black gloss

Alpine gloss

Black structure

White structure

Chiocago concrete light

Brill
Brill