Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na targi MCB Paris (11-12.09.16) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy obsługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej podczas targów TOP HAIR Dusseldorf Plik

Zapytanie Ofertowe dotyczące kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy MILA Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy MILA Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język francuski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język francuski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język angielski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język angielski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów TOP HAIR Dusseldorf(01-02.04.17) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek niemiecki Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek niemiecki Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych Francja i Belgia Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski i belgijski Plik