Tytuł Projektu: Zwiększenie potencjału eksportowego firmy Mila Italian Style S.A. na rynkach docelowych w wyniku realizacji strategii biznesowej
Opis projektu:
Projekt polega na zwiększeniu potencjału w zakresie internacjonalizacji firmy Mila Italian Style S.A. Na rynkach zagranicznych, w wyniku wdrożenia strategii. Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału eksportowego produktów firmy Mila Italian Style S.A. na rynkach Niemieckim, Francuskim, Belgijskim, Chińskim oraz Stanów Zjednoczonych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych oraz prowadzenie kampanii wizerunkowej do końca czerwca 2018 roku.
Planowane efekty:
Nawiązanie i podpisanie co najmniej 6 kontraktów handlowych z partnerami handlowymi z krajów docelowych do końca czerwca 2018 roku. Promocja produktów na 4 imprezach targowych i podczas 8 misji gospodarczych na rynkach docelowych do końca czerwca 2018 roku. Zwiększenie przychodów z działalności eksportowej do końca czerwca 2018 roku. Zwiększenie zagranicznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa, będące efektem wdrożenia strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji poprzez przeprowadzenie kampanii marketingowej na rynkach docelowych do końca czerwca 2018 roku. Zwiększenie działalności eksportowej poprzez zatrudnienie 1 osoby do końca czerwca 2017 roku.
Całkowita wartość projektu: ogółem 916728,72 zł / kwalifikowane 796979,22 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 358560,95 zł – 44,98 %

Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP.

Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania eksportowej strategii biznesowej Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy opracowania strategii biznesowej. Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów MCB PARIS(11-12.09.16) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na targi MCB Paris (11-12.09.16) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język francuski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język francuski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język angielski Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język angielski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek niemiecki Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek niemiecki Plik

Protokol z postepowania o udzielenie zamowienia dotyczace wyboru wykonawcy wydruku materialow promocyjnych na rynek niemiecki Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych Francja i Belgia Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych na rynek francuski i belgijski Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy projektu oraz stoiska wystawowego podczas targów TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17) Plik

Protokol z postepowania o udzielenie zamowienia dotyczace wyboru wykonawcy obslugi w zakresie obslugi technicznej powierzchni wystawienniczej podczas targow TOP HAIR Dusseldorf Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów TOP HAIR Dusseldorf(01-02.04.17) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na TOP HAIR Dusseldorf (01-02.04.17) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie Ofertowe dotyczące kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy MILA Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowego opracowania materiałów i warunków handlowych na rynkach zagranicznych dla firmy MILA Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia stron internetowych na rynkach docelowych (Niemcy Francja) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia stworzenia stron internetowych na rynkach docelowych (Niemcy Francja) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące usług graficznych na potrzeby stron internetowych i promocji Plik

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy na zaprojektowanie materiałów promocyjnych na targi oraz misje gospodarcze Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zabudowy stoiska targowego podczas targów MCB PARIS (16-18.09.17) Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy zabudowy stoiska targowego podczas targów MCB PARIS(16-18.09.17) Plik

Zapytanie ofertowe dotyczace wyboru wykonawcy tlumaczenia na jezyk francuski 2017 Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język francuski 2017 Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język niemiecki 2017 Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy tłumaczenia na język niemiecki 2017 Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy wydruku materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy na wydruk materiałów promocyjnych w języku angielskim Plik

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na targi MCB PARIS 2017 Plik

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy transportu eksponatów na targi MCB Paris 2017 Plik